stacks_image_80E7FD81-0AD8-4F0C-ACAB-F56133C39809
De TFS lesboeken maken al meer dan tien jaar een belangrijk deel uit van het lesmateriaal op de Nederlandse en Belgische markt.
Het is een compleet pakket dat natuurlijk de benodigde vakken behandeld om de theorie examens met goed gevolg af te leggen. Maar daarnaast geeft het diegene die meer geïnteresseerd is, aanvullende informatieve achtergrond over het vliegen.
Een groot deel van de geslaagde sportvliegers is opgeleid met deze boeken.
Het lesmateriaal bestaat uit twee banden met een losbladige inhoud. Op deze wijze kan het up to date worden gehouden. Aanvullingen en wijzigingen zijn als pdf file te downloaden.

Het bestaat uit twee delen. In deel I worden de vakken
Vliegtuigen
Meteorologie
Communicatie behandeld.

In het deel II komen de volgen vakken aan bod:
Voorschriften
Navigatie
Menselijke prestaties & beperkingen