Weet u hoe het zit?
  • De zon komt op in het...........
    Oosten terug
  • In hoofdstuk 8 is de multiple choice vraag 12 foutief beantwoord.
    Antwoord 12 B moet zijn 12 A terug
  • Hoe lang duurt het nog voor vliegveld Twente open gaat?
    De politiek is grillig. Een definitief antwoord is niet te geven. terug